Välkommen

Ägare

 

Carina Fahlman förskolelärare, montessorilärare med utomhuspedagogik

Elisabeth Karlsson förskolelärare, montessorilärare

Ewa Sjöström barnskötare

 

Personal

 

Pernilla Bohlin barnskötare

Lenie Lember  barnskötare

Emma Sparrman barnskötare

Carina Sparrman barnskötare

Alexander Wahlroth barnskötare

Andreas Arvidsson barnskötare

 

Snabbt Om Oss

 

Linneabackens förskola, är en fristående förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan är belägen i Lindome, Mölndals kommun.

 

Barnen som kommer till oss är indelade i en yngre och en äldre grupp.

 

Vår inriktining är utomhuspedagogik med Montessoriinriktning. Eftersom vi värnar om vår miljö kommer alla varor som vi inhandlar att vara ekologiska så långt som detta är möjligt.