Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik.

 

Vi arbetar efter en utomhuspedagogisk profil. Ett grundläggande mål för denna pedagogik är att utbilda varsamhet, att barnen lär sig att vara måna om och vara aktsamma om vår miljö.

 

Denna process kan illustreras med hjälp av en kunskapspyramid där man arbetar med barnens kunskaper, färdigheter och attityder. För att förstå och kunna påverka vad som händer med vår miljö behöver man lägga en grund, skapa ett intresse för naturen. Detta görs genom att barnen på ett lustfyllt sätt får vistas i naturen, lära sig hur det är att vara i naturen och hur naturen fungerar.

Barnens kreativitet och kunskapsinhämtning ökar när de får möjlighet att använda alla sina sinnen. Syn, hörsel, känsel, smak och lukt används på ett naturligt sätt när barnen vistas utomhus, allra helst i skogsmiljö.

Här har man möjlighet att använda sig av ett autentiskt lärande, där saker och ting är "på riktigt". När man pratar om ett hallon, kan man titta på hallon, smaka på dem, känna på dem, se var de kommer ifrån m.m.

Enligt hjärnforskaren Matti Bergström utvecklas hjärnan bättre om barnen får vistas mycket ute i naturen.

 

Man ser också att könsrollerna suddas ut i skogen. Här är materialet könsneutralt. En pinne, en kotte, ett blad eller en grop, kan bli till vad som helst. Konflikterna minskar då utrymmet är oändligt. De motoriska utmaningarna är stora och framför allt, tycker de flesta barn att det är roligt att leka och upptäcka i skogen.

 

En annan faktor är också att barnens stressfaktor minskar markant när de vistas i skog och mark. Att barnen sedan håller sig friskare är ju också en orsak att vistas mer utomhus.